Not so perfect white seashellahoy

Not so perfect white seashellahoy

Taken out of the mould too early.
White Belgian chocolate
Perfect to eat.
    £3.75Price